Specjalna strefa ekonomiczna na blisko 300 hektarach Gminy Lubin!

To już nie obietnice, to fakty. Dziś w Lubinie podpisana została trójstronna umowa w sprawie powstania Lubińskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, którego dwie trzecie znajdować się będą na terenie Gminy Lubin. Sygnatariuszami porozumienia są Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Rozwoju Przemysłu oraz KGHM Polska Miedź S.A. Fakt, że parkiem zarządzać będzie rządowa agencja jest gwarancją powstania setek nowych miejsc pracy.

W ramach umowy KOWR przekaże Agencji Rozwoju Przemysłu 410 hektarów gruntów.

– Pierwszym krokiem do podpisania tego bez wątpienia historycznego porozumienia było odrolnienie tych gruntów, co było możliwe dzięki olbrzymieniu zaangażowania posła Krzysztofa Kubowa, bo są to grunty klasy trzeciej, za co my jako Gmina Lubin, bez wątpienia jeden z głównych beneficjentów tego wydarzenia, jesteśmy niezmiernie wdzięczni – mówił na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Umowa zawarta pomiędzy KOWR, ARP i KGHM zaprezentowana została na terenie przyszłego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

– Już dziś wiemy, że jest to doskonałe miejsce dla firm zajmującymi się m.in. nowoczesnymi technologiami, tzw. zieloną energetyką czy innowacyjnym przemysłem rolniczym i maszynowym. W naszych już istniejących strefach wykorzystujemy różne schematy pozyskiwania nowych inwestorów. Sami budujemy fabryki, ale też uzbrajamy tereny, które następnie sprzedajemy lub dzierżawimy. W Lubinie będziemy działać podobnie. Do tego dochodzą tzw. decyzje strefowe, które gwarantują inwestorom częściowe zwolnienie z podatku dochodowego – tłumaczy Andrzej Kensbok, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Wiceszef ARP, powołując się na przykłady już istniejących stref, jest przekonany, że potencjał lubińskiego Parku, znajdzie się w strefie zainteresowań wielu znaczących inwestorów.

– Początkowo faktycznie zachęcamy do inwestowania w specjalnych strefach stosując ulgi podatkowe, ale w kolejnych latach, jak ma to miejsce w Kobierzycach, Mielcu czy Tarnobrzegu pojawiają się inwestorzy dla których ulga podatkowa nie ma pierwszorzędnego znaczenia, zależy im na uczestnictwie w Parku Technologiczno-Przemysłowym, posiadaniu miejsca produkcyjnego czy usługowego w zurbanizowanym, przemysłowym obszarze. Jesteśmy przekonani, że tak będzie również w Lubinie – dodaje wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Wsparcie dla projektu powstania Parku Technologiczno-Przemysłowego wyraził także prezes KGHM Polska Miedź S.A Marcin Chludziński, który zadeklarował oprócz ewentualnych inwestycji samego koncertu także pomoc w zainteresowaniu terenami lubińskiej strefy firm współpracujące z tym światowym producentem miedzi i srebra.

280 hektarów powstającej strefy znajduje się na terenie Gminy Lubin, 130 hektarów na terenie miasta.

– W naszych planach przestrzennego zagospodarowania park został uwzględniony. Pozostały formalności polegające na scaleniu dwóch obrębów Obory i Krzeczyna Wielkiego i stworzenie jednorodnego dokumentu, co będzie miało miejsce na jednej z najbliższych sesji Rady Gminy Lubin. Najważniejsze, że lubińska strefa staje się faktem. To są konkrety, a nie składane wielokrotnie deklaracje bez pokrycia. Wierzę w to przedsięwzięcie, bo jego gwarantem jest rządowa instytucja. Dla Gminy Lubin to bardzo ważna inwestycja, która przełoży się na miejsca pracy dla naszych mieszkańców, ale także znaczne wpływy finansowe  do budżetu – mówi Tadeusz Kielan Kielan, wójt Gminy Lubin.

– To kolejny historyczny dzień dla Lubina i mieszkańców całego Zagłębia Miedziowego. Ponad 400 hektarów atrakcyjnych gruntów płożonych w sąsiedztwie oddanej niedawno do użytku drogi ekspresowej S3 przeznaczonych zostanie pod inwestycje. Pokazaliśmy, że warto współpracować, warto prowadzić dialog, bo zawsze przynosi to korzyści mieszkańcom naszego regionu. Dzięki uruchomieniu parku technologicznego tworzymy alternatywę dla KGHM, powstaną nowe miejsca pracy – mówi poseł Krzysztof Kubów, kandydat na prezydenta Lubina.

Parlamentarzysta podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sfinalizowania projektu budowy Parku Technologiczno-Przemysłowego.

– Dziękuję dzisiaj wszystkim instytucjom Agencji Rozwoju Przemysłu, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa oraz spółce KGHM za podjęcie dialogu i owocną współpracę na rzecz utworzenia tej strefy. Chciałem też osobiście podziękować wójtowi gminy Lubin Tadeuszowi Kielanowi, z którym odbyłem wiele spotkań i rozmów oraz licznych wizyt w Warszawie. Utworzenie nowego Parku to dowód na to, że warto rozmawiać, warto podejmować nowe wyzwania. My nie obiecujemy, tylko działamy. Liczymy na inwestorów w każdej branży. Mamy nadzieję, że zniwelujemy także bezrobocie wśród kobiet. Będziemy namawiać inwestorów, by właśnie z myślą o kobietach tworzyli tu nowe miejsca pracy. My nie pokazujemy wizualizacji, nie obiecujemy cudów, tylko prężnie działamy. Dzisiaj mamy tego dowody – posumował poseł Krzysztof Kubów.

(MG)