„Spacerem przez życie” – koncert w Niemstowie

Biblioteka, sołtys, radny i rada sołecka wsi Niemstów przygotowali dla mieszkańców Niemstowa i okolic spotkanie na które zaproszono poetów: Katarzynę Georgiou oraz jej ojca  Piotra Stanisława Issela. Goście zaprezentowali swoją twórczość literacką, podzieli się swoimi przeżyciami i doświadczeniami. Utwory literackie przeplatał śpiew w wykonaniu Mariusza Świnkowskiego. Trzy pokolenia w poezji i piosence!

Spotkania kilku pokoleń – dziadków, rodziców i dzieci, dzielenie się swoimi wspomnieniami, emocjami, wspólne spędzanie czasu – tak ważne w naszym życiu, stają się niestety rzadkością. W ciągłym pospiechu, zmęczeniu, nawale pracy i problemów zapominamy, jak istotne jest znalezienie czasu na chwilę refleksji, odpoczynku, spotkania ze znajomymi. Wśród nas są na szczęście ludzie, którzy chcą to zmienić. Wspólnie podjęli trud zorganizowania wspaniałego koncertu poetycko-muzycznego pod pięknym tytułem „Spacerem przez życie”.

Katarzyna Georgiou jest wrocławską poetką i bajarką, absolwentką Seneca College w Toronto, nauczycielką wychowania przedszkolnego oraz anglistką. Z zamiłowania jest animatorką kultury, inicjatorką „Strefy Bałaganu” warsztatów literacko-plastycznych, wieloletnią wolontariuszką, działaczką na rzecz rozwoju środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, autorką książek ilustrowanych sztuką dziecięcą, humorystycznych wierszy w języku angielskim oraz tomików poetyckich inspirujących każdego czytelnika.

Piotr Stanisław Issel – jest ojcem pani Katarzyny, po którym odziedziczyła literacki talent  oraz niezwykłą wrażliwość. Jego wierszy nie znajdziemy w formie wydań książkowych, więc to jedyna okazja poznać i posłuchać ich w duecie  ojciec – córka

Mariusz Świnkowski – pochodzi z okolic Kamiennej Góry, obecnie mieszka we Wrocławiu. Muzyką zajmuje się od 20 lat. Za sobą ma szkołę muzyczną, 3 płyty i wiele recitali. Koncertuje zawsze kiedy ma czas i tam gdzie ktoś chce go słuchać. Mówi o sobie, że jest muzykiem i gadułą, ale woli mniej mówić a więcej śpiewać.

Koncerty w Niemstowie powoli wpisują się w tradycję tej miejscowości. Liczny udział mieszkańców potwierdza potrzebę takich spotkań, a uśmiech na ich twarzach, zadowolenie i pozytywne emocje wywołane obcowaniem zarówno sztuką jak i znajomymi.

Biblioteka dziękuje za współpracę włodarzom Niemstowa, a mieszkańcom za udział w koncercie!

(GBP)