Słoneczna i Makowa w Osieku będą doświetlone

Dwie inwestycje równolegle prowadzone są obecnie w Osieku. Przebudowywana jest ul. Makowa, a przy ul. Słonecznej rozbudowywana jest sieć oświetleniowa.

Zakres zadania przy ul. Makowej obejmuje wykonanie jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości ok 266 m, zjazdów indywidualnych, dojść do posesji i miejsc odbioru odpadów,  a także utwardzenie poboczy kruszywem łamanym oraz budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego o długości 317 m. Ustawionych zostanie dziewięć słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED.

Przy ul. Słonecznej prace obejmą budowę kablowej linii oświetleniowej o długości 670 m wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi typu LED w ilości 23 sztuk oraz szafą pomiarowo-sterującą.

Wartość obydwu inwestycji wynosi 672 tys. zł. Praca zakończą się jeszcze w tym roku.

(MF)