SKS w Gminie Lubin

Młodzież z Gminy Lubin bierze udział w programie Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”. W ramach projektu uczniowie uczestniczą w atrakcyjnych zajęciach sportowych i rekreacyjnych. Program realizowany będzie do 30 listopada 2017 r.

Lekka atletyka, gimnastyka, sporty walki, a także gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe, jak na przykład: piłka nożna, piłka ręczna, czy siatkówka. Dzięki udziałowi w programie młodzież ma szansę spróbować sił w szerokim wachlarzu dyscyplin sportowych oraz doskonalić ulubioną konkurencję.

Zajęcia, w których biorą udział uczniowie, są dostosowane nie tylko do ich wieku ale także możliwości. Dodatkowo, treningi prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego, którzy na co dzień pracują z dziećmi i znają ich predyspozycje.

Podstawowym celem realizowanych zajęć jest nie tylko poprawa sprawności fizycznej młodzieży, ale również zachęcenie do zdrowego i aktywnego stylu życia.

Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu po jednej godzinie. Raz na semestr przeprowadzane będą testy sprawnościowe, które posłużą do modyfikacji zajęć w następnym okresie.

Udział w zajęciach SKS biorą uczniowie szkół w Raszówce, Niemstowie, Szklarach Górnych i z Gimnazjum w Lubinie.