Składowice, Księginice i Niemstów w remoncie!

Trwa modernizacja dróg powiatowych w Składowicach, Księginicach i Niemstowie, w której kosztach partycypuje Gmina Lubin. To inwestycje, na które mieszkańcy czekali od wielu lat.

Stan dróg powiatowych w tych miejscowościach nie tylko utrudniał życie mieszkańcom, ale stanowił dla nich poważne niebezpieczeństwo. Nawierzchnia w wielu miejscach do złudzenia przypominała szwajcarski ser.

– Ilość dróg będących własnością powiatu lubińskiego, ogólny stan infrastruktury w naszym regionie i w końcu możliwości finansowe starostwa nie dawały nam zbyt wielkich szans na szybką modernizację „powiatówek”, przebiegających przez Gminę Lubin. Stąd decyzja o współfinansowaniu inwestycji i podpisanie porozumienia w tej sprawie z władzami Powiatu Lubińskiego – tłumaczy

Jako pierwsza ruszyła modernizacja drogi nr 1221 D w Składowicach. Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. 680 metrów, budowę chodnika z kostki betonowej, ułożenie nowej nawierzchni jezdni z masy mineralno-bitumicznej oraz wprowadzenie docelowej organizacji ruchu m.in. poprzez wyznaczenie przejść dla pieszych.

W Księginicach realizowany jest obecnie pierwszy etap inwestycji, w ramach którego droga przebudowana zostanie na odcinku 538 metrów.  Na całej szerokości jezdni wykonana zostanie nawierzchnia z mastyksu grysowego, wysokogatunkowej mieszanki mineralno-asfaltowej, powstanie chodnik oraz sieć kanalizacji deszczowej.

Drugi etap przewiduje przebudowę drogi na odcinku kolejnych ok. 450 m, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz ułożenie nowej nawierzchni jezdni.

W Niemstowie planowana jest przebudowa drogi na odcinku ok. 1000 metrów, polegająca na wzmocnieniu konstrukcji jezdni oraz ułożeniu nawierzchni jezdni z masy mineralno-bitumicznej wraz z budową chodnika o nawierzchni z kostki betonowej.

(RR/MG)

Składowice

Księginice

Niemstów