Sesja Rady Gminy

Już po raz szesnasty w tej kadencji, na obradach zebrali się radni Gminy Lubin. Sesja była jednak wyjątkowo krótka, w jej programie znalazło się bowiem tylko kilka punktów, które nie wymagały dłuższej dyskusji.

Radni zmienili uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Lubin, co było bezpośrednim skutkiem zmiany ustawy w tej sprawie. Podjęli także formalną decyzję w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Raszówka. Umożliwi to właścicielom nieruchomości prawidłowe zagospodarowanie terenu i jednocześnie pozwoli na realizację rozbudowy istniejącej remisy OSP.

Radni rozpatrywali także skargę, którą uznali za bezzasadną oraz zmienili uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu. Dotyczy to kwoty ponad 252 tysięcy złotych, które gmina przeznaczyła na remont drogi wojewódzkiej w Krzeczynie Wielkim. W 2018 roku zrealizowano pierwszy etap inwestycji, w ubiegłym roku trwały tam m.in. prace geodezyjne i nie udało się rozstrzygnąć przetargu, który teraz będzie ponownie ogłoszony.

(SR)