Sesja Rady Gminy Lubin

Przewodniczący Rady Gminy Lubin zwołał Sesję Rady Gminy Lubin na dzień 17 sierpnia 2015 r. Sesja odbędzie się o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Goli.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Szklary Górne.
  3. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych.
  4. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
  5. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Obora.
  6. Zapytania i interpelacje radnych.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamkniecie sesji.