Sesja Rady Gminy Lubin

Zmiany w tegorocznym budżecie – to najważniejszy punkt porządku obrad 65. Sesji Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się 31 października o godz. 15.00 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmian.) zwołuję LXV sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się w dniu 31 października 2018 r. o godz. 15:00 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I 3 w Lubinie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018 /proj. nr 522/. – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
  3. Zapytania i interpelacje radnych.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski