Sesja budżetowa Gminy Lubin

Wydatki na poziomie prawie 97 mln zł, dochody zamknąć się mają kwotą 86,5 mln zł – tak przedstawia się budżet Gminy Lubin na 2018 r. Projekt uchwały budżetowej przedłożony zostanie dziś radnym. Dziesięciomilionowy deficyt pokryty zostanie z wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy oraz z wyemitowanych w bieżącym roku obligacji.

– Na wydatki inwestycyjne przeznaczona zostanie prawie jedna trzecia budżetu. Oprócz kwot zapisanych już uchwale budżetowej, spodziewamy dodatkowych środków z nadwyżki budżetowej i innych źródeł, które w całości przeznaczone zostaną na inwestycje, przebudowę i modernizację dróg – tłumaczy Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Największe wartości w budżecie stanowią ponadto pomoc społeczna – 24,91 proc. oraz oświata i edukacja – 22,8 proc.

Podczas dzisiejszej sesji radni zajmą się projektem uchwały zmieniającej Wieloletniej Prognozę Finansową.

Sesja odbędzie się o godz. 15.00 w świetlicy w Osieku.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji
  2. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 398/.
  3. Uchwała w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2018 /proj. nr 399/.
  4. Zapytania i interpelacje radnych.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski