Sesja absolutoryjna i raport o stanie gminy

W najbliższy wtorek w siedzibie Urzędu Gminy Lubin zbiorą się radni na ósmej w tej kadencji sesji Rady Gminy. W porządku obrad jest debata nad przedstawionym przez wójta raportem o stanie Gminy Lubin, która poprzedzi udzielenie wójtowi wotum zaufania. To nowość w samorządach, wprowadzona w ubiegłym roku w trakcie nowelizacji ustawy. Po analizie ubiegłorocznego  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2018, radni będą także głosować nad udzieleniem wójtowi absolutorium.

Zanim jednak do tego dojdzie, m.in. ustalony zostanie plan sieci publicznych szkół podstawowych w gminie, dokonane będą zmiany w statucie Gminnej Biblioteki oraz kilka ulic otrzyma nowe nazwy. Szczegółowy program sesji publikujemy poniżej.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję VIII sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 15:30 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I 3 w Lubinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 kwietnia 2019 r.
 3. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Lubin /proj. nr 87/- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 4. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej /proj. nr 88/- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 5. Uchwała w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości,rolnego, leśnego od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso /proj. nr 89/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 6. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krzeczyn Wielki /proj. nr 90/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krzeczyn Mały /proj. nr 91/- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Chróstnik /proj. nr 93/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 9. Uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej /proj. nr 92/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 10. Debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy Lubin za rok 2018.
 11. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubin wotum zaufania /proj. nr 94/- inicjatywa Przewodniczącego Rady Gminy.
 12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2018 /proj. nr 95/ – inicjatywa Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin
 13. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubin absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2018 /proj. nr 96/ – inicjatywa Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski