Seniorzy Gminy Lubin zdobędą Kraków

Zostało zaledwie kilka wolnych miejsc na IV Międzynarodowe Senioralia, które odbędą się w Krakowie 19 września 2019 r. Nie ma już czasu na zastanawianie się, trzeba działać. Zapisy prowadzone są w lubińskim oddziale PTTK tylko do 16 sierpnia, czyli najbliższego piątku.

Wyjazd w części dofinansowany zostanie z budżetu Gminy Lubin. Koszt, który poniosą seniorzy wynosi 90 zł. W Senioraliach uczestniczyć mogą wyłącznie osoby posiadające Kartę Seniora. Jeśli jeszcze jej nie macie, można ją uzyskać w Urzędzie Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, pok. 120.

W programie Senioraliów znajdą się m.in. Msza Św., zwiedzanie Krakowa, a także międzypokoleniowa impreza z DJ Wiką na barce.

Oddział PTTK w Lubinie

Rynek 22  (8:00-16:00)
Tel. 668 837 857

Rachunek bankowy: 29 1090 2082 0000 0005 4600 4201.

(FOT. Paweł Krzan/kraków.pl)