Seniorze uważaj na oszustów

Policjanci od kilku lat odnotowują szereg oszustw dokonywanych na szkodę osób starszych. Niestety przestępcy są coraz bardziej pomysłowi, metody ich działania zmieniają się jednak motyw jest ciągle ten sam; chęć szybkiego zarobku, kosztem ufnych, nierzadko zamieszkujących samotnie, starszych osób. W trosce więc o bezpieczeństwo, lubińscy policjanci po raz kolejny zwracają się do mieszkańców powiatu lubińskiego z apelem o czujność i rozwagę, by uchronić się przed konsekwencjami poważnych strat finansowych.

Pomimo wielu apeli i ostrzeżeń Policji, osoby starsze wciąż stają się ofiarami oszustów. Przestępcy, często wykorzystując brak ostrożności i ufność ze strony osób starszych, często zabierają im dorobek całego życia.
Aby ustrzec się przed oszustami i kradzieżami nie należy zapominać o zasadzie ,, ograniczonego zaufania”. Pamiętajmy również aby nie wpuszczać do swoich mieszkań osób nieznajomych. Należy unikać podejrzanie korzystnych ofert, przede wszystkim gdy są one połączone z wymogiem podpisywania dokumentów, wpłatą zaliczki, ujawnieniem informacji czy okazaniem swoich oszczędności. Pod żadnym pozorem nie należy przekazywać pieniędzy osobom obcym.

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, a tym bardziej o zaistniałym fakcie stania się ofiarą oszusta, należy natychmiast poinformować Policję, dzwoniąc pod nr tel. 997, gdyż dzięki natychmiastowej interwencji policjantów przestępcy będą mogli być szybko zatrzymani. Pamiętajmy również, że w pracy funkcjonariuszy bardzo pomocne będą informacje pozyskane od pokrzywdzonego. Należy więc zapamiętać jak najwięcej szczegółów charakteryzujących sprawcę, np. cechy wyglądu, numer i markę samochodu, którym ewentualnie przyjechał, a w przypadku rozmowy telefonicznej, zapamiętać lub zapisać numer z wyświetlacza telefonu lub też datę i godzinę przeprowadzonej rozmowy.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, lubińscy policjanci chcą również zwrócić uwagę, na metody sprawców przestępstw na osobach starszych.
– Metoda „na wnuczka” jest jedną z najbardziej popularnych form oszustwa. Sprawcy podają się za bliskiego krewnego, najczęściej wnuczka lub wnuczkę, prosząc o szybką pożyczkę. Zwykle rozmówca tłumaczy pokrzywdzonemu, że sam nie może stawić się u niego po pieniądze i wyśle po nie swojego dobrego znajomego. Tym „dobrym znajomym” najczęściej jest sam dzwoniący. Pamiętajmy zatem, aby zweryfikować osobę i sprawdzić czy jest to rzeczywiście nasz krewny, zanim udzielimy jej jakichkolwiek pieniędzy. Najprostszym sposobem jest zadzwonienie na znany nam numer telefonu tej osoby z naszej rodziny, za którą podaje się rozmówca.
– Kolejną z nich jest metoda na ,,urzędnika”. Ten przestępczy proceder za każdym razem odbywa się według podobnego scenariusza.
Fałszywi pracownicy przychodzą ze specjalnymi ofertami, które są tylko pretekstem. Wpuszczeni bowiem do mieszkania, odwracają uwagę właściciela i kradną biżuterię, oszczędności czy też inne cenne przedmioty. Oszuści krążą po domach zazwyczaj we dwójkę. Jeżeli więc mamy wątpliwości czy do naszych drzwi naprawdę puka pracownik MOPS, ZUS, NFZ, czy innych podmiotów możemy sprawdzić jego dane, dzwoniąc do instytucji, z której rzekomo do nas przyszedł.
– Podobne metody działania mogą być wykorzystywane przez domokrążców, telemarketów, którzy pod pretekstem sprzedażny atrakcyjnych towarów, dokonują rozpoznania mieszkania i sprawdzają jak ono jest zabezpieczone
– Inna metoda działania polega na tym, że sprawcy pukają do mieszkań, prosząc o coś do jedzenia lub picia, jednocześnie informują o swojej trudnej sytuacji materialnej lub też rodzinnej jak np. śmierć ojca lub choroba matki, jest to tzw. ,,metoda na litość”. W tych sytuacjach, zwykle osoby w podeszłym wieku, chcąc okazać dobre serce, bez chwili zastanowienia przygotowują posiłek, a w tym samym czasie złodzieje okradają mieszkanie.

– Nie do rzadkości należą także sytuacje, w których to sprawcy oszustw, podają się za Policjantów lub Strażników Miejskich. Podszywani funkcjonariusze chcąc wyłudzić pieniądze informują np., że ktoś z ich najbliżej rodziny popełnił przestępstwo lub wykroczenie bądź tez nie ma na opłacenie mandatu. Jednocześnie sugerują polubowne załatwienie sprawy, poprzez ominiecie długiej drogi prowadzonego postępowania. Silna więc potrzeba udzielenia pomocy rodzinie, często powoduje że osoby starsze są wstanie dużo zapłacić.

Powyższe przykłady wskazują na to, że pomysłowość oszustów nie zna granic, gdy jeden sposób zawiedzie, w zamian szybko wymyślą kolejny. Aby zatem uchronić się przed tego typu kradzieżami, apelujemy o szczególna czujność, ostrożność i dystans do osób nam nieznanych. Aby nie stać się kolejną ofiarą bezwzględnego oszustwa pamiętajmy również o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, chociażby o tym aby przed otworzeniem drzwi spojrzeć przez wizjer. Jeżeli nie znamy odwiedzającego, warto spytać o cel wizyty, zapiać łańcuch zabezpieczający oraz poprosić o okazanie dokumentu tożsamości lub identyfikatora. W sytuacji gdy osoba staje się natarczywa, natychmiast należy zadzwonić na policje lub zaalarmować otoczenie. Nie należy także udzielać przez telefon, informacji dot. swoich danych personalnych, nr kont bankowych i haseł do nich.

(źródło KPP w Lubinie)