Ścieżka zamiast torów

Ruszyła budowa ścieżki rowerowej na odcinku Obora – Szklary Górne, która przebiegać będzie śladem dawnego torowiska kolejowego. Docelowo ścieżka ma mierzyć 6,2 km. W obecnym pierwszy etapie wykonana zostanie na prawie trzykilometrowym odcinku. Jest szansa, że inwestycja uzyska dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Ścieżka posiadać będzie nawierzchnię asfaltową o szerokości 2 m z obustronnymi poboczami umocnionymi humusem.

W zdecydowanej większości jej trasa przebiegać będzie przez tereny zadrzewione.

Długość odcinka ścieżki wykonywanej w ramach etapu I wynosi ok. 2 900 mb i przebiega od skrzyżowania działki nr 311 z działką nr 304 w Szklarach Górnych do granicy działek nr 409 i 408 w miejscowości Obora.

Wartość umowna robót budowlanych realizowanych w ramach etapu I wynosi ok. 800 tys. zł.

W kolejnych etapach planowana jest kontynuacja budowy ścieżki na odcinku długości ok. 1100 metrów, do końca obrębu Szklary Górne oraz na terenie miejscowości Obora począwszy od działki 408 do skrzyżowania z ulicą Malinową.

W następnych etapach zostaną również uwzględnione elementy malej architektury w miejscach obsługi rowerzystów, zapewniających m.in. możliwość wypoczynku lub schronienia się przed deszczem.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy ścieżki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Dotacja na zadanie, które ma zamknąć się kwotą ok. 1,3  mln zł mogłaby wynieść nawet 820 tys. zł. Wniosek czeka obecnie na ocenę formalną i merytoryczną.