Ścieżka rowerowa zamiast torowiska

C:UsersUserDesktopGMINA LUBIN 20162 LUBIN SCIEZKA ROWER 2016CZ RYSUNKOWASYTUACJA16 SCIEZKA ROWER DO WYDR ORIENT E1 (2) (1)

Nieczynne od ponad 30 lat torowisko na trasie Lubin – Chocianów zamieni się w ścieżkę rowerową. Na razie na odcinku Obora – Szklary Górne. Gmina Lubin zarezerwowała na ten cel w budżecie roku 2017 ponad milion złotych.

Projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej o długości ok. sześciu kilometrów. Trasa ścieżki rowerowej będzie przebiegać po dawnym torowisku kolejowym, począwszy od miejsca skrzyżowania ulicy Malinowej z działką nr 385/6 w miejscowości Obora poprzez działki nr 408, 409, 311 oraz 302/2 aż do granicy obrębu Szklary Górne z uwzględnieniem etapowania robót (Etap Ia – od granicy obrębu Szklary Górne do granicy obrębu Obora; etap Ib – od granicy obrębu Obora do granicy działek nr 409 i 408 w Oborze, Etap II – od początku działki nr 408 w miejscowości Obora do skrzyżowania z ulicą Malinową – jako część drogi publicznej).

Na większości odcinka ścieżka przebiegać będzie przez tereny zadrzewione.

W zakresie zadania zostaną uwzględnione elementy małej architektury w miejscach obsługi rowerzystów, zapewniających m.in. możliwość wypoczynku lub schronienia się przed deszczem.

Docelowo ścieżka rowerowa biegnąca starym torowiskiem ma prowadzić, do Chocianowa, a być może nawet do Przemowa.

C:UsersUserDesktopGMINA LUBIN 2016KONCEPCJA SCIEZKI ROWERCZ RYSUNKOWASYTUACJA5 LUBIN DO WYDR LUBIN ORIENT (2) (1)

W przyszłym roku planowane jest także wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej na trasie Lubin – Siedlce.

Plany zakładają budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej o długości ok. 3,5 km, która stanowić będzie kontynuację istniejącej ścieżki rowerowej, przebiegającej w granicach obrębu Miasta Lubina. Rozpoczynać się będzie na granicy Miasta Lubin i Gminy Lubin na działce nr 214 obręb Księginice. Na całym odcinku przebiegać będzie wzdłuż drogi krajowej nr 36. Koniec ścieżki zaplanowano w miejscu zjazdu z drogi krajowej na działkę nr 391/2 w obrębie Siedlce.

(MG/RI)