Ścieżka rowerowa Obora – Szklary oficjalnie otwarta

Prawie trzy kilometry nowoczesnej drogi rowerowej zamiast starego nieczynnego torowiska. Zakończył się właśnie pierwszy etap budowy ścieżki na odcinku Obora – Szklary Górne. W  oficjalnym otwarciu rowerowego szlaku uczestniczyli mieszkańcy, młodzież z Gminnego Gimnazjum oraz urzędnicy z wójtem Tadeuszem Kielanem na czele.

Ta rowerowa trasa z pewnością znajdzie się w gronie najpiękniejszych ścieżek Dolnego Śląska. Jesienna aura, spadające z drzew liście nadały jej bajkowego wręcz klimatu. Mierząca prawie trzy kilometry droga, w zdecydowanej większości, przebiega przez tereny zadrzewione.

– O potrzebie stworzenia w tym miejscu ścieżki rowerowej mówiono od ponad dwudziestu lat. Cieszę się, że nam udało sfinalizować ten projekt. To nie koniec inwestycji, w przyszłym roku planujemy budowę kolejnego ponad kilometrowego odcinka tej trasy – mówił podczas oficjalnego otwarcia Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Cykliści przejechali prawie siedem kilometrów. Pierwsze tysiąc metrów szutrową drogą na terenie Obory, a następnie już asfaltową dojechali do Szklar Górnych i z powrotem. Łatwo nie było, bo gimnazjaliści narzucili dość ostre tempo. Przejazd udało się ukończyć wszystkim. Na mecie oprócz wójta Tadeusza Kielana zameldowali się m.in. skarbnik Gminy Lubin Marzena Kosydor, radny Tomasz Fuczek, pracownicy Urzędu Gminy, a także gospodarze obydwu miejscowości Ryszard Bubnowski, sołtys Szklar Górnych oraz Łukasz Kurowski, sołtys Obory z rodziną.

Zadanie sfinansowane zostało ze środków Gminy Lubin, ale samorząd ubiega się o środki zewnętrzne, kompensujące poniesione nakłady i pieniądze na kolejny etap zadania.

Inwestycja realizowana była od czerwca 2017 r. Jej koszt wyniósł 885 tys. zł. Na odcinku o długości ok. 2900 mb od dawnego budynku stacji PKP w Szklarach Górnych do zjazdu na ul. Chabrową w Oborze wykonana została nawierzchnia bitumiczna o szerokości dwóch metrów, odwodnienie powierzchniowe, umocniono pobocza, wykonane zostało także oznakowanie pionowe i poziome ścieżki oraz uporządkowano teren przyległy. Wykonany został mierzący około kilometra dojazd do ścieżki rowerowej  od ul. Chabrowej do przedłużenia ul. Różanej w Oborze, obejmujący wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża oraz warstwy z kruszywa.

W kolejnych etapach planowana jest kontynuacja budowy ścieżki na odcinku długości ok. 1100 metrów, do końca obrębu Szklary Górne oraz na terenie miejscowości Obora począwszy od działki 408 do skrzyżowania z ulicą Malinową.

W następnych etapach zostaną również uwzględnione elementy malej architektury w miejscach obsługi rowerzystów, zapewniających m.in. możliwość wypoczynku lub schronienia się przed deszczem.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy ścieżki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Dotacja na zadanie, które ma zamknąć się kwotą ok. 1,3  mln zł mogłaby wynieść nawet 820 tys. zł.

(MG, ref. Infrastruktury UG w Lubinie)

Oficjalne otwarcie ścieżki rowerowej Obora – Szklary Górne

Inwestycja po odbiorze technicznym

Inwestycja w trakcie realizacji projektu

Droga przed rozpoczęciem zadania