Ściąga dla organizacji pozarządowych

Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przygotował obszerny materiał skierowany do przedstawicieli organizacji pozarządowych w sprawie najczęściej popełnianych przez nich błędów przy składaniu wniosków o dofinansowanie. Tym sposobem można będzie w przyszłości  uniknąć wielu formalnych błędów, które często już na samym początku dyskwalifikują niektóre wnioski. Z danych na podstawie ofert składanych na konkursy ogłaszane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wynika, że na 547 ofert 212 miało błędy formalne. Szczegóły w poniższym załączniku.

Najczęściej popełniane błędy-UMWD