Sanepid ocenił jakość wody dla Gminy Lubin

Zła jakość wody w gminie, na którą uskarżali się mieszkańcy, była krótkotrwała i incydentalna. Jedynie trzy próbki wody na ponad 400 pobranych budziły zastrzeżenia sanepidu. Podejmowane działania naprawcze odniosły skutek, a kolejne próbki potwierdziły, że woda spełnia wszelkie kryteria przydatności. Ocena końcowa Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie jest jednoznaczna – w roku 2016 woda w Gminie Lubin była przydatna do spożycia przez ludzi.

Podczas badania jakości wody sanepid wziął pod lupę 10 wodociągów sieciowych, które zaopatrują mieszkańców Gminy Lubin. Do badań pobrano próbki wody z wodociągów Goli, Liśca, Siedlec, Pieszkowa, Niemstowa, Karczowisk, Składowic, Obory, Bolanowa oraz z wodociągu Energetyki.

Do badań mikrobiologicznych łącznie pobrano 206 próbek, z kolei do badań fizykochemicznych – 234 próbki. Sanepid zakwestionował jedynie trzy próbki. Z wodociągów Karczowiska, Niemstów i Siedlce ze względu na pojedyncze przekroczenia parametrów bakteriologicznych oraz ze względu na ponadnormatywną zawartość chloru w wodociągu Gola i mętności w wodociągu Karczowiska i Obora.

Jak podkreśla stacja, stwierdzone przekroczenia parametrów występowały krótkotrwale i incydentalnie. W przypadku każdego przekroczenia, zarządzający wodociągami natychmiast podejmował działania naprawcze, a poprawę jakości wody, potwierdziły pobrane próbki.

Po analizie wyników badań wody, PPIS w Lubinie stwierdza, że w 2016 roku woda na terenie Gminy Lubin była przydatna do spożycia przez ludzi.