Samorząd a organizacje pozarządowe – SZKOLENIE

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno – Doradczy w Lubinie, zaprasza dnia 14 września 2017 r., o godz. 17.30, do świetlicy wiejskiej w MIROSZOWICACH, na szkolenie dla  Organizacji Pozarządowych, pn.„Roczny programu współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – co to jest i czemu dla nas – członków organizacji pozarządowych – taki ważny”.

Program  szkolenia:

17.30-18.00 – Wprowadzenie:

– Co to jest Program Współpracy i dlaczego jest ważny dla NGO’ sów

– Przedstawienie programu współpracy GMINY Lubin z NGO na 2017 r. i omówienie najistotniejszych jego elementów.

18.00 –  18.30 – Praca w grupach – propozycje zmian do programu współpracy na rok 2018

18.30 – 19.00 – Dyskusja nad proponowanymi zmianami do programu i ich zatwierdzenie

19.00 – zakończenie szkolenia

Każdego roku samorządy lokalne przygotowują ROCZNE PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Istotą programu jest wskazanie przez organizacje ważnych i istotnych dla społeczności lokalnej zadań publicznych, które prócz zgodności z celami statutowymi tych organizacji powinny przyczyniać się zwiększonej  aktywności obywatelskiej, odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, a w konsekwencji wspomagać rozwój organizacji pozarządowych sensu stricte.

Szczegóły w załączeniu: Samorząd a organizacje pozarządowe