Rządowy program modernizacji wsparciem dla OSP

Prawie 57 tysięcy złotych otrzymały w ubiegłym roku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Lubin w ramach realizacji rządowego „Programu modernizacji policji, straży granicznej, pożarnej i ochrony rządu w latach 2017-2020. Za te pieniądze dokupowano niezbędny sprzęt i przeprowadzano remonty.

Na ten program, realizowany  w służbach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, do końca roku 2020 ma być przeznaczonych 9,2 miliarda złotych  Z tej kwoty Państwowa Straż Pożarna otrzyma ponad 1,7 mld, z czego  501 milionów ma przeznaczyć na unowocześnienie jednostek OSP.

W ubiegłym roku sześć jednostek OSP skorzystało z rządowego dofinansowania, w tym Księginice i Zimna Woda, które są włączone do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. W OSP w Zimnej Wodzie za 6 tysięcy złotych kupiono specjalne ubrania i rękawice pożarnicze, natomiast w Księginicach za 30 534 zł wykonano remont posadzki w pomieszczeniu garażowym.

W OSP Gorzyca wnioskowano o zakup czterech kompletów ubrań specjalnych, dotacja z MSWiA wyniosła 3527 zł, Gmina Lubin dołożyła 2993 zł. Przy wsparciu gminy kwotą 1508 zł kupiono także zestaw ratownictwa medycznego dla OSP Krzeczyn Wielki, dotacja rządowa wyniosła 4 tysiące złotych. W ubiegłym roku na rządowym programie skorzystali także strażacy ochotnicy z Raszówki. Za 3090 zł zakupiono m.in. zestaw do oświetlania terenu akcji.

W całym 2017 roku wsparcie MSWiA dla jednostek OSP Gminy Lubin zamknęło się kwotą 56 821zł.

(SR)