Rycerze książek z Krzeczyna Wielkiego

pasowanie na czytelnika2Uroczyste pasowanie na czytelnika biblioteki odbyło się w Szkole Podstawowej w Krzeczynie Wielkim. Przeszli je uczniowie klas I „a” i I „b”.

– Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania – mówi Elzbieta Młynek, dyrektor SP w Krzeczynie Wielkim.

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki.

pasowanie na czytelnikówZanim jednak pierwszaki złożyły przyrzeczenie, obejrzały program artystyczny, przygotowany specjalnie na tę okazję. Dzieci poznały  zasady zachowania w  bibliotece, sposób wypożyczania i właściwego dbania o książki. Następnie wykazały się znajomością bajek i baśni odgadując zagadki.

Najważniejszym momentem tego spotkania, było uroczyste pasowanie na czytelników. Odświętnie ubrane pierwszaki głośno przyrzekły, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu przyszli czytelnicy zostali pasowani na rycerzy książek.

Na zakończenie obie klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy, a dzieci zakładki do książek oraz cukierki. Spotkanie przebiegło w radosnej atmosferze. Zarówno występującym jak i słuchaczom przyniosło wiele satysfakcji.

 

„W bibliotece z książek na półkach, trąbią słonie, kuka kukułka,

kwitnie paproć, krzyczą Indianie, szumią żagle na oceanie.

W bibliotece znajdziesz wszystko, czego chcesz:

starą prawdę, mądrą bajkę, piękny wiersz.”

(oprac. SP w Krzeczynie Wielkim)