Ruszyły konkursy gminne

Zgodnie z zapowiedziami rozpoczęła się realizacja konkursów dla sołectw Gminy Lubin:  „Wizytówka wsi” oraz „Najpiękniejsza posesja w Gminie Lubin”.  Ich celem jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności społecznej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego. Konkursy promują także działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi.

W konkursie „WIZYTÓWKA WSI ” mogą brać udział wszystkie sołectwa, które zgłoszą jedno najpiękniejsze miejsce w otwartej przestrzeni publicznej wsi (miejsce powszechnie dostępne na terenie stanowiącym własność Gminy Lubin), zaaranżowane, udekorowane i utrzymane przez mieszkańców stanowiące „wizytówkę wsi”. Dodatkowe punkty będą przyznawane za utworzenie miejsca przyjaznego pszczołom (np. zastosowanie do dekoracji roślin miododajnych).  Sołectwa będą mogły odpowiednio wcześnie zaplanować swoje działania i zabezpieczyć środki na realizację konkursowych pomysłów np. z Funduszu Sołeckiego na 2018 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w II połowie przyszłego roku a zwycięskie i wyróżnione sołectwa otrzymają nagrody pieniężne.

Termin składania zgłoszeń do udziału w konkursie został określony do 31 marca 2018 r.

Szczegóły konkursu, w tym kryteria oceny i punktacji, znajdują się w załączonym regulaminie: Regulamin WIZYTÓWKA WSI

Letnia edycja konkursu „NAJPIĘKNIEJSZA POSESJA W GMINIE LUBIN” skierowana jest do indywidualnych gospodarstw domowych na terenie gminy. Oceniany będzie wygląd posesji od „strony drogi”. Do konkursu może zostać zgłoszona dowolna ilość posesji z danego sołectwa. Zgłoszeń dokonują mieszkańcy lub sołtysi najpóźniej do 20 sierpnia 2017 r.  Rozstrzygnięcie nastąpi w ostatnim kwartale br., a zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

W załączonym regulaminie konkursu określone są wszystkie jego szczegóły wraz z kryteriami oceny i wyboru: Regulamin NAJPIĘKNIEJSZA POSESJA

(zdjęcia: pixabay.com, tekst: DP)