Ruszyła kolejna edycja programu „Działaj Lokalnie ” dla mieszkańców Gminy Lubin

plakat12 kwietnia 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Czerńcu odbędzie się spotkanie informacyjne w zakresie aplikowania o środki w ramach Programu „Działaj Lokalnie” dla społeczności Gminy Lubin tj. organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, grup odnowy wsi itp. W X już edycji Programu wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Nabór wniosków prowadzony jest przez Fundację „Wrzosowa Kraina” z Chocianowa w okresie od 01.04 – 15.05.2016 r.

Wnioskodawcami w przedmiotowym Programie mogą być: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną oraz siedzibę na terenie Gminy Lubin, grupy nieformalne z terenu Gminy Lubin występujące z wnioskiem samodzielnie jako tzw. Inicjatywy Działaj Lokalnie (DL), grupy nieformalne z terenu Gminy Lubin, w imieniu których wniosek może złożyć organizacja pozarządowa lub inny podmiot (np. instytucja kultury, biblioteka publiczna, przedszkole publiczne, szkoła publiczna, ośrodek pomocy społecznej). Każdego roku mieszkańcy Gminy Lubin skutecznie aplikują o środki w ramach tego programu i realizują kilka inicjatyw środowiskowych w poszczególnych miejscowościach.

Bezpłatne szkolenie połączone z indywidualnymi konsultacjami dla mieszkańców prowadzone będzie przez Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacja „Wrzosowa Kraina” i rozpocznie się o godz.15.30.

W załączeniu przedstawiamy regulamin konkursu, wzór wniosku aplikacyjnego oraz plakat informacyjny.

regulamin

wniosek