Ruszyła budowa świetlicy w Krzeczynie Wielkim

Remiza już stoi, wkrótce w jej sąsiedztwie pojawi się budynek świetlicy. Rozpoczął się trzeci etap zadania realizowanego pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim”.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku w części obejmującej pomieszczenia świetlicy wiejskiej. Wykonane zostaną zewnętrzne i wewnętrzne ściany konstrukcyjne, ściany działowe oraz dach, którego konstrukcja pokryta zostanie blachą i izolacją termiczną. Zamontowane zostaną także drzwi zewnętrzne i okna.

Koszt wykonania robót wynosi 585 tys. zł. Prace mają się zakończyć w pierwszej połowie listopada b.r.