Ruszyła akcja „Zachowaj trzeźwy umysł”

Na skrzydłach przyjaźni – to hasło 17 już edycji ogólnopolskiej akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”. Tegoroczna kampania ma za zadanie wspierać dzieci i młodzież w tworzeniu silnych więzi rówieśniczych opartych na uczciwych relacjach i zaufaniu. W akcji uczestniczą wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Lubin i Gminne Gimnazjum.

W myśl zasady Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”, zamiast ulotek, dzieci i młodzież dostają karty pracy. Materiały zawierają głównie ćwiczenia i niebanalne zadania, które zapewniają dużo lepsze efekty profilaktyczne, a także większe korzyści edukacyjne.

Materiały te wymagają od dziecka aktywności. Zawierają różne proste ćwiczenia i zadania, dzięki którym treści profilaktyczne są łatwiej zapamiętane.

Głównymi celami kampanii są:

· kształtowanie więzi przyjaźni,

· rozwijanie w sobie cech dobrego przyjaciela,

· kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie,

· kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,

· tworzenie i przyjmowanie norm funkcjonowania w grupie, praca nad zachowaniami, nieakceptowanymi przez grupę

Gminny samorząd po raz kolejny włączył się do ogólnopolskiej akcji „Zachowaj trzeźwy umysł” (ZTU). Według opinii pedagogów i terapeutów to najlepsza kampania w Polsce łącząca profilaktykę z pożyteczną zabawą, wzbogaconą elementami edukacyjnymi. Urząd Gminy w Lubinie oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zachęca wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców do przyłączenia się do akcji.

Materiały kampanii trafiły już do wszystkich naszych szkół.