Ruszył nabór wniosków o dotację w „Działaj Lokalnie IX” w 2016 roku!

dzialaj_lokalnie_logo_cmykTERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: wnioski można składać od 1 kwietnia  do 15 maja 2016 r., do godziny 23:59.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW, który jest dostępny na www.system.dzialajlokalnie.pl oraz na www.wrzosowakraina.pl.

GMINY OBJĘTE KONKURSEM: Bolesławiec, Chocianów, Chojnów [gm. wiejska], Chojnów [gm. miejska], Gromadka, Kunice, Lubin [gm. wiejska], Miłkowice i Przemków.

MAKSYMALNA KWOTA  DOFINANSOWANIA: dotacje będą przyznawane w maksymalnej kwocie do 6.000 zł dla jednego realizatora.

PULA PRZEZNACZONA NA GRANTY: 55.000,00 zł

WNIOSKODAWCY: organizacje pozarządowe posiadających osobowość prawną [np. fundacje, stowarzyszenia], grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna albo ośrodek pomocy społecznej, grupy nieformalne, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

logo_pafw_cmykOKRES REALIZACJI PROJEKTÓW: projekty będą mogły trwać minimalnie 3 m-ce a maksymalnie 6 m-cy i będą mogły być realizowane do 31 grudnia 2016 r.

pobrane (5)

KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku można go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje będą trwały od 14 marca do 6 maja br.

Koordynator Programu:
Marta Kucfir
e-mail: dzialajlokalnie@wrzosowakraina.pl
tel. 608 640 901

Logo_Fundacja_jpg Fundacja „Wrzosowa Kraina”

59-140 Chocianów, ul. Żeromskiego 1,

tel.   500 206 128, 76 818 34 487,

www.wrzosowakraina.pl