Ruszy przebudowa ulicy Zagajnikowej w Osieku

Tak skomplikowanej pod względem proceduralnym i formalnym inwestycji w Urzędzie Gminy w Lubinie nie pamiętają nawet najstarsi urzędnicy. Przygotowanie dokumentów, niezbędnych zgód i pozwoleń trwało prawie trzy lata. Mieszkańcy stracili już nadzieję na to, że modernizacja ich drogi w końcu dojdzie do skutku. A jednak! Udało się. Dziś ogłoszony został przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Zagajnikowej i dróg do niej przyległych w Osieku.

Inwestycja spędzała sen z oczu nie tylko mieszkańcom, ale także władzom Gminy Lubin.

– Co roku wymieniając priorytety inwestycyjne Gminy Lubin mówiłem o przebudowie ulicy Zagajnikowej w Osieku i co roku – ze  smutkiem i rozczarowaniem – przy tym zadaniu stawiałem „minus” , bo nie udało się z go zrealizować z przyczyn naprawdę od nas niezależnych – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

– Nie  można było żadnemu z urzędników zarzucić opieszałości, zbędnej zwłoki czy braku zaangażowania, bo nad tym projektem pracowało wiele osób. Rozumiem jednak zwątpienie mieszkańców. Mieli do niego absolutne prawo i wcale się im nie dziwę. Mogę jedynie przeprosić i z nieskrywaną radością poinformować, że ogłosiliśmy właśnie przetarg na realizację prac budowlanych związanych z przebudową ulic Zagajnikowej, Saturna, Gwiezdnej i Neptuna – dodaje szef gminnego samorządu.

W tym przypadku nie chodziło o pieniądze, bo te rokrocznie od 2016 roku rezerwowane są w gminnym budżecie. Problem stanowił nieuregulowany stan własnościowy terenów. Sprzeciw jednego z właścicieli gruntów powodował opóźnienie inwestycji o co najmniej kilka miesięcy.

By tego rodzaju problemów uniknąć gmina dokonała zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osiek, nadając ulicy Zagajnikowej kategorię drogi publicznej, co pozwoliło na podział i jednoczesne przejęcie gruntów dla potrzeb realizacji tej inwestycji.

Gdy wszystko było już gotowe zmarł jedne z właścicieli gruntów, na których droga miała być budowana. To zablokowało inwestycję na kolejnych kilka miesięcy. Procedury udało się doprowadzić do końca i 19 stycznia ogłoszony został przetarg na realizację prac budowlanych związanych z przebudową ulic Zagajnikowej, Saturna, Gwiezdnej i Neptuna.

– To informacja, na którą mieszkańcy Osieka czekali od wielu lat. Prośby i wnioski składane w tej sprawie były absolutnie zasadne. Zarówno Zagajnikowa, jak i drogi przyległe były w fatalnym stanie i bardzo utrudniały życie mieszkającym tam osobom. Gorąco wierzymy, że w możliwe najszybszym termonie pojawią się tam drogowcy i inwestycja ruszy – mówi Zofia Marcinkiewicz, radna z Osieka, która szczególnie zabiegała o tę inwestycję.

Inwestorzy na złożenie ofert mają 14 dni.

(MG)

Zakres inwestycji:

Ulica Zagajnikowa:

– budowa drogi gminnej – ul. Zagajnikowej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Gwiezdnej o szerokości 5,50 m (nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm), długości ok 400,00 m,

– przebudowa włączenia ul. Zagajnikowej do drogi powiatowej nr 1230D – ul. Piłsudskiego, która wynika z poszerzenia
ul. Zagajnikowej do parametrów ulicy klasy D,

– przebudowa włączeń dróg wewnętrznych zlokalizowanych w ciągu budowanego odcinka ul. Zagajnikowej (włączenia
te projektowane są jako zjazdy publiczne),

– wprowadzenie separacji ruchu pieszych od ruchu pojazdów poprzez budowę jednostronnego chodnika o szerokości 2,00m,

– budowa odwodnienia ul. Zagajnikowej w postaci kanalizacji deszczowej (średnica zmienna od Ø 200 do Ø 400) o długości ok. 400,00 m, z której wody opadowe mają być odprowadzane do rowu zlokalizowanego na północ od ul. Zagajnikowej wraz z czyszczeniem i modernizacją tego rowu na długości ok. 480,00 m, a także przebudową istniejących przepustów
o średnicy 400mm – 600mm,

– budowa studni chłonnych,

– budowa oświetlenia ulicznego z zasilaniem od ul. Różanej, dł. ok 420,00 m,

– wprowadzenie docelowej organizacji ruchu drogowego,

– przebudowa kolizyjnego uzbrojenia (m. in. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, zabezpieczenie sieci gazowej i teletechnicznej)

Ulica Saturna:

– budowa drogi wewnętrznej ul. Saturna o szerokości 5,0m i długości ok. 150m (nawierzchnia z kostki betonowej),

– budowa zjazdów indywidualnych, dojść do posesji oraz do miejsc odbioru odpadów komunalnych,

– budowa oświetlenia ulicznego na odcinku ok 150m,

– budowa sieci kanalizacji deszczowej (odwodnienie drogi) o dł. ok. 230,00 m,

– budowa sieci wodociągowej o dł. ok 180,0m, wraz z przyłączami do granicy działek,

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej o dł. ok 40,0m, wraz z przyłączami do granicy działek.

Ulica Gwiezdna:

– budowę drogi wewnętrznej ul. Gwiezdnej o szerokości 5,0m i długości ok. 150m (nawierzchnia z kostki betonowej, nawierzchnia z płyt ażurowych),

– budowę zjazdów indywidualnych, dojść do posesji oraz do miejsc odbioru odpadów komunalnych,

– budowa oświetlenia ulicznego na odcinku ok 150m,

– budowa sieci kanalizacji deszczowej (odwodnienie drogi) o dł. ok. 50,0 m,

– budowa przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do granicy działek.

Ulica Neptuna:

– budowę drogi wewnętrznej ul. Neptuna o szerokości 5,0m i długości ok. 150m (nawierzchnia z kostki betonowej),

– budowę zjazdów indywidualnych, dojść do posesji oraz do miejsc odbioru odpadów komunalnych,

– budowa oświetlenia ulicznego na odcinku ok 150m,

– budowa sieci kanalizacji deszczowej (odwodnienie drogi) o dł. ok. 200,0 m,

– budowa sieci wodociągowej o dł. ok 23,0m, wraz z przyłączami do granicy działek

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej o dł. ok 25,0 m, wraz z przyłączami do granicy działek.