Ruszają konsultacje społeczne

Wójt Gminy Lubin zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmian wprowadzanych do „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin”. Konsultacje ruszają 07 marca 2017 r.

W dniach od 07 do 14 marca br. do publicznego wglądu mieszkańców zostaną wyłożone zmiany wprowadzanych do „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin” wraz z ujednoliconym tekstem LPR oraz formularzem uwag. Będzie więc okazja, aby mieszkańcy gminy wyrazili swoje opinie oraz podzielili się wnioskami.

Wyłożenie dokumentu odbędzie się:

– za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lubinie

www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl, zakładka “konsultacje społeczne”,

– za pośrednictwem strony internetowej gminy www.archiwum.ug.lubin.pl, zakładka “konsultacje społeczne”

– w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie ul. W. Łokietka 6a, pokój nr 17.

Do udziału w konsultacjach zachęcamy osoby zamieszkałe na obszarze Gminy Lubin, które posiadają czynne prawo wyborcze do organów samorządowych.