Rusza Spółdzielnia Socjalna „LUX”

Sukcesem zakończyły się rozpoczęte rok temu działania na rzecz utworzenia spółdzielni socjalnej w Gminie Lubin. Dzięki temu, pięciu bezrobotnych z naszej gminy,  ma możliwość powrotu na rynek pracy. Będą świadczyć usługi związane m.in. z wykonywaniem robót budowlanych i wykończeniowych,  zagospodarowaniem terenów zielonych, prac porządkowych, przeprowadzek oraz usług opiekuńczych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wiosną 2017 roku podjął działania w celu utworzenia spółdzielni socjalnej w Gminie Lubin. I udało się!

– Nieocenioną pomoc otrzymaliśmy z Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich działającego pod patronatem Legnicko-Głogowskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej. Bez wsparcia Rady Gminy Lubin i wójta Tadeusza Kielana rozpoczęcie działalności spółdzielni nie byłoby możliwe. 26 marca, na sesji rada upoważniła wójta do udzielenia zabezpieczenia środków w budżecie gminy, a 29 marca wójt podpisał poręczenie wekslowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej spółdzielni socjalnej „LUX” – mówi nie ukrywając radości Bronisława Dul, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

To zabezpieczenie wraz z poręczeniem jest  bardzo ważne przy pozyskiwaniu dotacji z funduszy unijnych na pierwszy rok działalności spółdzielni, które niewątpliwie ułatwią jej dobry start i działalność. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej „LUX” będzie w szczególności: świadczenie usług związanych z wykonywaniem robót budowlanych i wykończeniowych, usług zagospodarowania terenów zielonych, prac porządkowych, przeprowadzek itp. oraz usług opiekuńczych.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Lubin do korzystania z oferty usług spółdzielni socjalnej. Dodatkowe, szczegółowe informacje GOPS będzie podawać w najbliższym okresie i na bieżąco.

(SR)