Rusza nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Od 1 lutego 2017 r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Rolnicy, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, do wniosku muszą dołączyć faktury VAT za okres od sierpnia 2016 r. do stycznia 2017 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że podstawą do zwrotu podatku akcyzowego są faktury VAT za paliwo. Do wniosku należy dołączyć oryginał lub kopię faktur. Rolnicy, którzy chcą otrzymać zwrot części pieniędzy wydanych na olej od sierpnia, dokumenty mogą składać od 1 do 28 lutego 2017 r. Komplet dokumentów należy składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych.

Z kolei w terminie od 1 do 31 sierpnia br. będzie można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT będących dowodem zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w dwóch terminach: od 3 do 28 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie oraz od 2 do 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie. Pieniądze będzie można odebrać osobiście w kasie urzędu gminy lub miasta, bądź przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2014 r. (.pdf 98,36 kB)

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późniejszymi zmianami ogłoszonymi w Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2013 r. poz. 559) – tekst jednolity – Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 242,31 kB)

(JW, MRiRW)