Rusza kolejny semestr Akademii Senioralnej Gminy Lubin

Od poniedziałku  23 września rusza tegoroczny II semestr Akademii Senioralnej Gminy Lubin. W ofercie Ośrodka Kultury Gminy Lubin dla Seniorów pojawiły się nowe zajęcia: trening pamięci oraz warsztaty samoobrony.

Szczegółowy harmonogram zajęć znajduje się w zakładce Akademia Senioralna 2019 na stronie internetowej Ośrodka Kultury Gminy Lubin www.okgminalubin.pl

Jednocześnie Ośrodek przypomina, że w zajęciach aerobik w wodzie i elementy pływania mogą brać udział osoby, które uczestniczą w innych zajęciach w ramach Akademii Senioralnej (minimum 1), a trzy nieobecności na zajęciach spowodują wykreślenie z listy uczestników tych zajęć.

Szczegółowe informacje dotyczące Akademii Senioralnej Gminy Lubin pod nr tel. 76 844-82-33 lub w Ośrodku Kultury Gminy Lubin – pok. 310.

(OKGL)