Rusza II edycja akcji ekologicznej

W sierpniu rozpocznie się II edycja akcji ekologicznej pn. „O naszą Gminę dbamy i ją razem sprzątamy”. Wszystkie sołectwa z terenu Gminy Lubin znów będą mogły przyczynić się do czystego i przyjaznego otoczenia, a przy okazji wziąć udział w konkursie ekologicznym. Organizatorem projektu jest Gmina Lubin.

Projekt będzie trwał od 21 sierpnia do 31 października br. Celem akcji jest uprzątnięcie odpadów zgromadzonych na terenach stanowiących własność Gminy Lubin np. z terenów rowów, dróg gminnych, placów zabaw, miejsc spotkań sołeckich itp. miejsc, wzmocnienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego wśród mieszkańców naszej gminy, a także kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.

W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Lubin, a także organizacje takie jak Szkoły, Nadleśnictwa, Agencja Nieruchomości Rolnych itp. Udział w akcji jest dobrowolny.

Poza satysfakcją z udziału w akcji, każda ekipa będzie mogła wziąć udział w konkursie ekologicznym, w którym do wygrania są atrakcyjne i cenne nagrody.

Organizator zapewnia uczestnikom worki na odpady, rękawice ochronne, a także odbiór zebranych odpadów oraz materiały aktywujące mieszkańców (ekogadżety).

Podsumowanie akcji odbędzie się po jej zakończeniu, w terminie ustalonym przez organizatora.

Do udziału w akcji zapraszamy wszystkie sołectwa z terenu naszej gminy.