Rusza drugi etap przebudowy drogi w Niemstowie

W drugim etapie przebudowany zostanie kolejny kilometr drogi, od zmodernizowanego odcinka do bram Kościoła p.w. św. Antoniego.

W piątym przetargu udało się wyłonić wykonawcę przebudowy drugiego etapu drogi powiatowej w Niemstowie. Było to możliwe dzięki większemu niż pierwotnie zakładano dofinansowaniu zadania przez Gminę Lubin. Za kolejny etap modernizacji drogi w Niemstowie – gmina zapłaci 1 mln 830 tys. zł, powiat dołoży 680 tys. zł.

– Zdecydowaliśmy się zwiększyć kwotę dofinansowania tej inwestycji z zakładanych pierwotnie 66 proc ogólnej kwoty zadania do 73 proc. Gdybyśmy tego nie zrobili, prawdopodobnie kolejny przetarg nie przyniósłby rozstrzygnięcia. Była to jedna z priorytetowych inwestycji, o którą intensywnie zabiegali radny Andrzej Olek oraz sołtys Niemstowa Józef Kostanowicz i na którą – od wielu lat – czekali mieszkańcy. Cieszę się, że udało nam się dotrzymać słowa, bo przyznaję, że po czwartym unieważnionym przetargu zacząłem tracić nadzieję na rozpoczęcie tego zadania w bieżącym roku – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

W ramach pierwszego etapu zadania wykonywany został remont jezdni o nawierzchni bitumicznej z jej rozszerzeniem do 6 m, odwodnieniem, budową chodnika o szerokości 1,5-2,0 m oraz zjazdów do działek przyległych. Ponadto wykonane zostały miejsca postojowe z kostki betonowej, zatoka autobusowa oraz przejście dla pieszych. Zamontowane również zostały barierki ochronne i poręcz zabezpieczająca ruch.

Wartość inwestycji wyniosła 1 mln 720 tys. zł.

W drugim etapie przebudowany zostanie kolejny kilometr drogi, od zmodernizowanego odcinka do bram Kościoła p.w. św. Antoniego. Jest to kontynuacja inwestycji, więc zakres prac nie ulegnie zmianie. Modernizacja drogi ma się zakończyć w ciągu niespełna pięciu miesięcy. Wartość inwestycji określono na 2,5 mln złotych.

(MG)

 

Prace wykonane w ramach I etapu inwestycji w Niemstowie