Rusza aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

gugikW związku z aktualizacją Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach informujemy, że spotkania dotycząca ustalenia granic działek, znajdujących się na terenie Gminy Lubin odbywać się będą w Świetlicach Wiejskich w Kłopotowie, Raszówce, Gogołowicach i Miłosnej w terminie od połowy lipca do połowy sierpnia.

Ze względu na krótki termin realizacji ww. aktualizacji spotkania nie mogą się odbyć we wszystkich miejscowościach Gminy Lubin. Udział w spotkaniach nie jest obowiązkowy, daje jednak możliwość korekty granic działek, jeśli ich wyrys w dokumentacji nie odpowiada stanowi rzeczywistemu, budzi wątpliwości czy nie jest jednoznaczny. Ponownie takiej możliwości nie będzie, ponieważ w przypadku nieobecności właściciela lub jeżeli właściciel działki nie wskaże granicy i nie złoży oświadczenia do protokołu wykonawca ustali przebieg granicy na podstawie dostępnej dokumentacji.

geodeta1Kwestie sporne lub niejednoznaczne rozstrzygać będzie mobilny zespół terenowy, w dogodnym dla mieszkańców terminie.

Na zawiadomieniach o czynnościach związanych z ustaleniem przebiegu granic działek podany jest numer telefonu wykonawcy prac geodezyjnych, z którym – w uzasadnionych przypadkach – można ustalić termin ustalenia granic inny niż w zawiadomieniu.

Modernizację ewidencji gruntów i budynków przeprowadza firma GISPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, działającą na zlecenie Głównego Geodety Kraju.

(MG)