Rozwojowa gmina

Z roku na rok w Gminie Lubin przybywa mieszkańców,  domów i nowej infrastruktury. Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego przyznała ostatnio naszej gminie bardzo wysoką ocenę pre-ratingową, mieszczącą się na poziomie inwestycyjnym w przedziale pomiędzy AAA a BBB+.

Na 2792 jednostki samorządu terytorialnego w Polsce zaledwie 319 posiada ocenę równą lub wyższą od uzyskanej przez Gminę Lubin. Zdaniem przedstawicieli FRRK jest to dowód na to, że w sposób odpowiedzialny i racjonalny zarządzamy środkami publicznymi w pełni wypełniając mandat zaufania uzyskany od wyborców w wyborach samorządowych – czytamy w piśmie  fundacji podpisanym przez dr hab. Pawła Śliwińskiego prof. nadzw. UEP , prezesa FRRK. Te badania pre-ratingowe wykonała na zlecenie fundacji agencja ratingowa z Poznania podlegająca Europejskiej Komisji Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w Paryżu, której wysokie kwalifikacje zostały potwierdzone przez Europejski Nadzór Bankowy w Londynie.

Nie tylko badania świadczą o rozwoju Gminy Lubin, potwierdza je także odnotowywany z roku na rok wzrost liczny mieszkańców i liczba wydawanych pozwoleń na budowę. Tylko w porównaniu do roku 2014 w naszej gminie mieszka o 769 osób więcej. To oczywiście dane o osobach zameldowanych. Na koniec marca 2017 ich liczba wyniosła 15 182. Systematycznie wzrasta także od kilku lat liczba wydawanych pozwoleń na budowę, liczonych wspólnie dla budynków i infrastruktury. Tylko w ubiegłym roku wydano 188 pozwoleń na budynki i 98 pozwoleń na inne budowy , te dane dotyczą zarówno  osób fizycznych, jak i prawnych. Wśród osób prawnych o pozwolenia najczęściej występuje gmina, która mocno inwestuje w rozwój infrastruktury.

(SR)