Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin

Zakończył się pierwszy rok realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

W szkołach biorących udział w projekcie dotychczas w zajęciach edukacyjnych uczestniczyło 272 uczniów. Nauczyciele przeprowadzili łącznie 1 065 godzin zajęć rozwijających, dydaktyczno -wyrównawczych oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.  Uczestnicy projektu korzystają również z wybranych przez siebie warsztatów i laboratoriów edukacyjnych w ośrodkach i centrach poza terenem Gminy Lubin. Projekt obejmuje także cykle szkoleniowe dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni szkolnych w różne sprzęty i pomoce dydaktyczne.

Celem głównym operacji jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych  oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Całkowita wartość projektu wynosi 506 835,00 zł z czego 95% stanowi dotację ze środków zewnętrznych (w tym 85% tj. 430 809,75 zł ze środków europejskich,  10% z budżetu państwa),  natomiast wkład własny Gminy Lubin stanowi 5% tj. wartość 25 341,75 zł.

(DP)

Poniżej prezentujemy fotorelacje z lekcji i edukacyjnych zajęć warsztatowych w poszczególnych szkołach

Krzeczyn Wielki

Uczniowie z klas IV a i IV b wzięli udział w EtnoWarsztatach w „Gościńcu pod gruszą” w miejscowości Stara Kraśnica koło Świerzawy. Zajęcia te miały wskazać dzieciom drogę, w celu wykorzystania surowców wtórnych do samodzielnej twórczej pracy- równocześnie dbając o środowisko i ochronę przyrody.

Dzięki tym warsztatom dzieci poznały historię papieru, przekonały się jak proste i ekscytujące jest tworzenie czerpanego papieru oraz dowiedziały się w jaki sposób można kreować niepowtarzalne rzeczy z własnoręcznie wykonanych, ozdobnych kartek.

Niemstów i Osiek

Uczniowie uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych  w Centrum Edukacyjnym WPT we Wrocławiu.  Dzięki prowadzącej Michalinie  Drygasiewicz zostali wprowadzeni w świat interesujących eksperymentów. Wykonywali i tworzyli piękne obrazy abstrakcyjne na mleku, wykorzystując do tego celu różne barwniki spożywcze. Dzięki czemu poznali zasadę napięcia powierzchniowego.

Ciekawym doświadczeniem było zrobienie własnoręcznie sztucznego śniegu z supersbsorbentu. Radość dzieci była ogromna, kiedy zaczęły zauważać, iż ilość zrobionego przez nich śniegu zaczęła się powiększać poprzez wchłanianie tak dużej ilości wody, co zobrazowało pochłanianie jednej substancji przez drugą.

Uczniowie również uczestniczyli w pokazie naukowym lampy lawa, dzięki któremu mogli bliżej zapoznać się z tworzeniem mieszanin i ich właściwości. Olej i woda nie mieszają się ze sobą, ponieważ substancje te mają inną budowę cząsteczkową. Ostatecznie jednak cząsteczki cieczy mają inną  gęstość.

Zajęcia były bardzo ciekawe, zachęcały dzieci do samodzielnej pracy i poszerzyły zdobytą wiedzę na zajęciach z projektu w salach lekcyjnych.

Raszówka

Grupa uczniów uczestniczących w projekcie wzięła udział w warsztatach w MultiCentrum we Wrocławiu.  „Mozaikowe czary – mary” rozpoczęły się od prezentacji, przedstawiającej tworzone z różnych materiałów mozaiki. Następnie dzieci tworzyły swoje projekty w komputerowym programie graficznym. Ostatnim etapem było wykonanie przez dzieci prac z wykorzystaniem klocków K’nex. W tych zajęciach uczestniczyli uczniowie z klas I-III.

Starsi uczniowie uczestniczyli w zajęciach „Mosty – niezwykłe konstrukcje”. Po obejrzeniu prezentacji o największych, najpiękniejszych i najdziwniejszych mostach świata, uczniowie rozmawiali o konstrukcji mostów. Po rozmowach przyszedł czas na zabawę w konstruktorów. Z klocków K’nex tworzyli mosty, wykorzystując swoją wyobraźnię lub gotowe schematy. Zajęcia trwały po 90 minut, ale dzieci tak wciągnęła zabawa klockami, że niechętnie opuszczały wrocławskie Multicentrum.

Zajęcia, w których uczestniczyli uczniowie, były doskonałą okazją do rozwijania kreatywnego myślenia i wyobraźni przestrzennej. Pozwoliły również uczniom dostrzec matematykę i symetrię w codziennym życiu. Na zajęciach dzieci miały możliwość wykorzystania programów komputerowych do realizacji swoich pomysłów, a dzięki gotowym instrukcjom dzieci uczyły się korzystać z gotowych pomysłów i wcielać je w życie.

Siedlce

Uczniowie wzięli udział w warsztatach we Wrocławskim  Parku Technologicznym. Warsztaty pełne kolorów poprowadziła  Michalina Drygasiewicz. Podczas zajęć  uczniowie  przeprowadzili dwa eksperymenty. Do pierwszego wykorzystali mleko oraz różnokolorowe barwniki, które wkrapiane na płyn tworzyły abstrakcyjne ilustracje. Rysowali wzory powodujące łączenie się kolorów – rozprzestrzeniający  się w mleku  barwnik  tworzył fantastyczne kolorowe obrazki.  Drugim   kolorowym eksperymentem, było ozdabianie barwnikami gór stworzonych z pianki do golenia. Dzieci dowiedziały się, dlaczego barwniki spożywcze w kontakcie z różnymi produktami zmieniają swoje właściwości. Na zakończenie zajęć dzieci mogły obserwować eksperyment wręcz hipnotyzujący. Lampa lawa nie tylko ukazała sposób zachowania się cieczy łączonej  z innymi cieczami lecz również wzbudziła fale zachwytu poprzez  spektakularny efekt – podnoszenia się i opadania kolorowych bąbelków różnej wielkości.