Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

dotyczącego serwisu zestawów komputerowych w ramach utrzymania projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin”

ogłoszenie o wyborze wykonawcy