Rozpoczęła się rozbudowa szkoły podstawowej w Szklarach Górnych

Formalnie przekazano już plac pod budowę i wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym, rozpoczął pierwsze prace przy rozbudowie szkoły podstawowej w Szklarach Górnych.  Wstępna wartość tej inwestycji jest szacowana na ponad 1 milion 209 tysięcy złotych, przewidywany termin realizacji wynosi trzy miesiące.

Rozbudowa szkoły będzie polegać na dobudowaniu nowego segmentu dydaktycznego, tzw. plomby,  która będzie zintegrowana i połączona z istniejącym budynkiem szkoły i stworzy z nim spójną kompozycję architektoniczną.

W praktyce, dzięki temu szkoła zyska  dwie nowoczesne sale dydaktyczne, każda dla 24 uczniów. Już wiadomo, że jedna będzie pracownią plastyczną a druga pracownią laboratoryjną przeznaczoną do nauki przedmiotów przyrodniczych, w tym chemii i fizyki. W tej pracowni będzie zapewniona możliwość przeprowadzania eksperymentów w formie pokazów nauczycielskich i doświadczeń uczniowskich. Przewiduje się możliwość podłączenia (woda, gaz propan – butan) dygestorium, stołu demonstracyjnego, szafy wodnej i wentylowanej szafy z chemikaliami oraz prysznica bezpieczeństwa.

Obie pracownie wyposażone będą w zaplecza umożliwiające stałe przechowywanie materiałów i pomocy plastycznych, substancji i preparatów chemicznych, sprzętu laboratoryjnego, przyrządów pomiarowych, eksponatów, minerałów, map, atlasów itp.

Tym samym szkoła zyska dodatkowe prawie 150 m. kw. powierzchni użytkowej. W obiekcie zaprojektowano także samowystarczalny system odwodnienia dachu z możliwością wykorzystania wód deszczowych do podlewania terenów zielonych szkoły.

(RED)