Rozpoczęła się rekrutacja do Klubu Dziecięcego

Od 1 do 30 kwietnia przyjmowane są zgłoszenia w sprawie przyjęcia dziecka do Klubu Dziecięcego działającego w Krzeczynie Wielkim. To placówka skierowana dla dzieci  w wieku od jednego roku do trzech lat, które mieszkają na terenie Gminy Lubin.

W związku z panująca epidemią wypełnione karty zgłoszenia prosimy wrzucać do skrzynki pocztowej Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim, w zaklejonych kopertach z wypisanym imieniem i nazwiskiem dziecka. Będą one przyjmowane od poniedziałku do piątku w dni parzyste od 10:00 do 13:00, w dni nieparzyste od 13:00 do 16:00. Przed wrzuceniem karty do skrzynki prosimy zadzwonić domofonem do Klubu Dziecięcego.

W załączeniu druk karty zgłoszenia dziecka oraz oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.
Dokumenty rekrutacyjne można pobrać na BIP: www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl  > Jednostki organizacyjne > Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim

karta zgłoszenia do Klubu dziecięcego w Krzeczynie Wielkim

OŚWIADCZENIA DLA KLUBU