Rozpoczęła się przebudowa ul. Makowej w Oborze

Demontaż istniejącej nawierzchni z płyt drogowych i wykonanie nowej z kostki betonowej o długości ok. 300 metrów – zakłada inwestycja, rozpoczęta właśnie w Oborze na ulicy Makowej.

Zakres zadania obejmuje ponadto przebudowę zjazdu z drogi powiatowej na ul. Makową, budowę sieci kanalizacji deszczowej o dł. ok. 360 metrów wraz z wpustami ulicznymi oraz wykonanie drenażu o długości ok 155,0 mb.

Powstanie także nowa linia oświetlenia ulicznego o dł. ok. 270 m. Zamontowanych zostanie 10 lamp. Wartość robót oszacowana została na 766 tys.  zł. Realizacja inwestycji ma się zakończyć w drugiej dekadzie grudnia b.r.

(MF)