Rozdzielono pieniądze na likwidację pieców węglowych

Podpisano już umowy z 36 mieszkańcami Gminy Lubin na dofinansowanie likwidacji starych pieców węglowych i zastąpienie ich bezpiecznym dla środowiska ogrzewaniem elektrycznym, olejowym lub gazowym. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie tym projektem na jego sfinansowanie przeznaczono dodatkowe 100 tysięcy złotych.

Od 7 maja do 31 lipca trwał nabór wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Lubin na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie gminy Lubin. Dotacja udzielano  w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych na terenie Gminy Lubin, zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr L/334/2017 Rady Gminy w Lubinie z dnia 26 czerwca 2017 r.

Już drugi rok z rzędu Gmina Lubin realizuje ten projekt. W ubiegłym roku przeznaczono na niego 100 tysięcy złotych, w tym roku 80 tysięcy, ale ze względu na bardzo duże zainteresowanie kwotę dofinansowania zwiększono o 100 tysięcy i w sumie do podziału było 180 tysięcy złotych. Złożono 59 wniosków, były one  rozpatrywane  według kolejności wpływu do Urzędu Gminy Lubin, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych. W efekcie podpisano umowy z 36 wnioskodawcami. Wysokość dotacji wynosi maksymalnie  5 tysięcy zł.

Zostały one udzielone na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych w granicach administracyjnych Gminy Lubin, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania polegającą na likwidacji tradycyjnych pieców węglowych stanowiących główne źródło ogrzewania na:
a) ogrzewanie elektryczne, olejowe lub gazowe,
b) ogrzewanie węglowe lub peletowe, (wyłącznie kotły z automatycznym podajnikiem
o sprawności min. 80%)
c) pompy ciepła.
Dotacja dotyczą wyłącznie budynków istniejących, w których na dzień złożenia wniosku był zainstalowany piec węglowy.

(EJ, SR)