Rozbudowa szkoły w Szklarach Górnych

Zakończyła się rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych. Dotychczasowy budynek powiększył się o parterowy segment dydaktyczny. Składa się on z dwóch pracowni i jest połączony komunikacyjnie z budynkiem szkoły. Trwa teraz wyposażanie sal w nowoczesne meble laboratoryjne i dokonywane są wszystkie wymagane odbiory techniczne.

Uczniowie będą mieli już niedługo do dyspozycji nowoczesną pracownię nauk przyrodniczych z zapleczem magazynowym oraz pracownię plastyczną także z zapleczem. Inwestycja kosztowała ponad 1 mln 177 tys. zł, prace budowlane trwały  od czerwca 2019 roku. Ta kwota nie zawiera kosztów wyposażenia meblarskiego i pomocy dydaktycznych.

Pracownia przyrodnicza jest teraz wyposażana w meble laboratoryjne, w tym w dygestorium szkolne i stół demonstracyjny oraz wentylowaną szafę na odczynniki. Będzie tam możliwość przeprowadzania  eksperymentów w formie pokazów nauczycielskich lub doświadczeń uczniowskich w zakresie podstawy programowej z chemii.  Każda  z  dwóch nowych sal dydaktycznych pomieści 24 uczniów.

Nowy segment dydaktyczny wyposażony jest w wewnętrzną instalację wody i kanalizacji sanitarnej, elektryczną (w tym niskoprądową), centralnego ogrzewania, instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z centralą dachową. Kubatura budynku to  559,12 m³, powierzchnia użytkowa wynosi 147,16 m².

(RED)