Rozbudowa autostrady – ankiety i opinie mailowo

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu w związku z panującą pandemią nie ma możliwości zorganizowania spotkania z urzędnikami, mieszkańcami i zainteresowanymi instytucjami, w sprawie planowanej rozbudowy autostrady A4.  Dlatego zwróciła się z oficjalnym pismem i apelem do władz samorządowych. Terminowa kontynuacja prac związanych z opracowaniem niezbędnych dokumentów wymaga zebrania  opinii i ankiet przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Można je wysyłać do 7 kwietnia. Poniżej publikujemy fragmenty pisma w tej sprawie.

GDDKiA w związku z koniecznością odwołania spotkania informacyjnego ze społeczeństwem dot. Opracowanie Studium Korytarzowego wraz z Analizą Techniczno-Ekonomiczno-Logistyczną rozbudowy/budowy autostrady A4 Wrocław-Krzyżowa i Studium Korytarzowego drogi ekspresowej S3 Sobótka -Bolków, które było zaplanowane w Urzędzie Gminy w Lubinie na dzień 13.03.2020r., z przyczyn związanych z panującym zagrożeniem epidemicznym w Polsce (koronawirus SARS-CoV-2), a jednocześnie mając na uwadze realizację przez tut. Oddział GDDKiA umów związanych z wykonaniem ww. opracowania, zwraca się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi na stronie www.a4sk.pl w zakładce „Spotkania” -znajduje się tam prezentacja, która miała być przedstawiona przez Biuro Projektowe WYG International podczas spotkania w dniu 13.03.2020r., oraz ulotka informacyjna dedykowana dla  Powiatu Lubińskiego.

Jednocześnie ze względu na brak możliwości zorganizowania w najbliższym czasie spotkań ze społeczeństwem, GDDKiA informuje mieszkańców o możliwości przesłania ankiety dot. planowanych wariantów przebiegu autostrady A4 Wrocław-Krzyżowa. Ankietę można pobrać ze strony ww.a4sk.pl i przesłać na adres mailowy Wykonawcy ww. opracowania: recepcja@wyginternational.pl i adres mailowy  Oddziału GDDKiA: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl w terminie do dnia 07.04.2020r.

Powyższe działania umożliwiłyby terminową kontynuację prac związanych z realizacją umów na wykonanie ww. opracowań, a w konsekwencji zlecanie kolejnych stadiów dokumentacji dla niezwykle ważnych zadań na terenie tut. Oddziału GDDKiA.