Rolnicy – przypominamy zasady tzw. strefy żółtej

Informowaliśmy już, że teren Gminy Lubin  znalazł się w obszarze ochronnym tzw. żółtym, w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Choroba nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla ludzi, ale jest poważnym problemem dla hodowców trzody chlewnej. Dlatego po raz kolejny publikujemy materiały informacyjne i przypominamy o podstawowych obowiązkach i zasadach związanych z włączeniem gminy do obszaru ochronnego ASF.

Zasady bioasekuracji_obszar ochronny (strefa żółta)

ulotka_asf-padly-dzik

ulotka_ASF-mysliwi_i_lesnicy

Ulotka ASF

ulotka _asf_ dla hodowców

pismo Lek. Wet