Rodzina 500+ na każde dziecko

Od dzisiaj można już w formie elektronicznej składać wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego 500+, za miesiąc można będzie składać wnioski w formie papierowej. Świadczenie przysługuje na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 lat bez względu na kryterium dochodowe.

Złożenie wniosku do końca września tego roku będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od 1 lipca. Rezygnacja z kryterium dochodowego oznacza, że programem zostanie objętych dodatkowe 3,2 – 3,3 mln dzieci do 18 roku życia. Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie tego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko, natomiast od 1 października na pozostałe dzieci. On-line wniosek można złożyć przez platformę „Emp@tia”, przez bankowość elektroniczną lub też PUE ZUS.

(SR)