W rocznicę wybuchu II wojny światowej

Modlitwą, zapaleniem zniczy i złożeniem kwiatów oddano hołd  żołnierzom, którzy 78 lat temu bronili naszego kraju przed hitlerowskim najazdem.

Gminne uroczystości z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej zorganizowane zostały w Siedlcach, gdzie na przykościelnym cmentarzu znajduje mogiła zbiorowa Żołnierzy Wojska Polskiego, którzy walczyli w kampanii wrześniowej, potem trafili do niewoli w siedleckim folwarku i tam zmarli.

Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan podziękował mieszkańcom oraz uczniom miejscowej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza za opiekę nad obeliskiem, a księdzu proboszczowi Tadeuszowie Żurkowi za duchowe wsparcie i stałą obecność podczas wszystkich gminnych uroczystości.

– Spotkania przy mogile polskich żołnierzy są bardzo ważne, ponieważ wracamy pamięcią do tragicznych wydarzeń sprzed lat. Musimy nauczyć się wyciągać z nich wnioski, by tworzyć lepszą przyszłość – mówił przy obelisku wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan.

W uroczystościach 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej uczestniczyli mieszkańcy Siedlec i okolicznych miejscowości, przewodniczący Rady Gminy Lubin oraz radny Powiatu Lubińskiego Wojciech Dziwiński, uczniowie Szkoły Podstawowej w Siedlcach, członkowie Rady Parafialnej i Rady Sołeckiej wraz z sołtysem Siedlec oraz sołtys Księginic.

(MG)