Renowacja kościoła w Gogołowicach na półmetku

Zaangażowanie księży proboszczów i mieszkańców, a także pomoc finansowa Gminy Lubin, Fundacji KGHM „Polska Miedź” oraz innych instytucji uchroniły od katastrofy budowlanej piętnastowieczny Kościół pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Gogołowicach. Prace renowacyjne są już na półmetku, a społeczność wsi dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w ratowanie zabytku i podsumowuje wykonane prace.

„Kościół z XV wieku stoi na skarpie, w wyniku czego nastąpiły spękania konstrukcji nośnej, w tym, spękania kamiennych fundamentów oraz kamiennych ścian nadziemia, co spowodowało rozszczelnienie pokrycia dachowego, w wyniku czego obiekt – jest zalewany przez wody opadowe. Konstrukcja dachu oraz poszycie dachowe znajdują się w bardzo złym stanie technicznym” – to opinia konserwatora zabytków oraz projektanta z 2007 r.

Mieszkańcy nie czekali z założonymi rękami, podjęli działania, by zatrzymać postępującą degradację budynku.

– Po wykonaniu dokumentacji budowlanej 2007 – 2008, w roku 2009, w czasie kierowania parafią przez ks. Ludwika Grafa, ruszyliśmy z remontem, który trwa już 10 lat. W roku 2011 proboszczem parafii został ks. Krzysztof Antosik i od tego czasu kontynuuje remont zabytkowego kościoła.  Ponieważ w tym roku udało nam się pozyskać 179 tys. zł dotacji, postanowiliśmy podsumować półmetek prac, które w sumie pochłonęły 585.226,61 zł., co stanowi 50 proc. kosztorysu, załączonego do projektu budowlanego – relacjonuje Wanda Dobrzyńska, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice.

Wśród donatorów modernizacji kościoła w Gogołowicach znaleźli się Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Gminy w Lubinie, Starostwa Powiatowe, Fundacja KGHM „POLSKA MIEDŹ”, Fundusz Kościelny i Legnicka Kuria Biskupia.

Zakres wykonanych prac objął wzmocnienie fundamentów i ścian, prostowanie i wzmocnienie wiązara głównego nad nawą główną kościoła oraz remont kościelnej wieży.

Działania te powstrzymały destrukcję konstrukcji obiektu i przyczyniły się do wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa osób, przebywających w budynku kościoła, a przede wszystkim pozwoliły ocalić  XV – wieczny zabytek.

Harmonogram dalszych prac remontowych Kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Gogołowicach zakłada m.in. dokończenie wieży i wykonanie elewacji budynku.