Remont ulicy Kwiatowej w Osieku

Rozpoczęto przebudowę ul. Kwiatowej w miejscowości Osiek. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej drogi o nawierzchni z kostki betonowej, a także linii oświetlenia ulicznego. Koszt inwestycji to prawie 486 tys. zł.

Projekt modernizacji ulicy Kwiatowej zakłada budowę jezdni o szerokości 5 metrów na odcinku 237 metrów z kostki betonowej, grafitowej. Wykonane zostaną wjazdy na posesje, dojście do nich, jak również do miejsc składowania odpadów.

Odwodnienie jezdni odbywać się będzie poprzez układ spadków poprzecznych i podłużnych odprowadzających wody na tereny zielone. Zaprojektowane oświetlenie drogowe składać się będzie z dziewięciu punktów oświetleniowych.

Termin zakończenia inwestycji planowany jest na grudzień bieżącego roku.

(MG)