Remont Różanej w Krzeczynie Wielkim w nowej technologii

To jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji w Krzeczynie Wielkim. Trwa modernizacja ulicy Różanej, która przebudowana zostanie na dwóch odcinkach o łącznej długości 250 metrów. Bardzo poprawi to jakość życia mieszkańców, którzy dotychczas przy niewielkim nawet deszczu mieli problem z dotarciem do swojej posesji.

Gmina Lubin wykonuje remont za pomocą nowej technologii tzw. chemiczno-hydraulicznego stabilizowania gruntu. Polega ona na wykorzystaniu istniejącego gruntu poprzez jego doziarnienie materiałem kamiennym, a następnie mechanicznym wymieszaniem tak przygotowanego gruntu
z cementem oraz chemicznym preparatem stabilizującym. Atutem tej technologii jest brak konieczności wykonywania robót ziemnych związanych z korytowaniem oraz wywozem urobku na składowisko odpadów, co wpływa na uzyskanie niższych kosztów wykonania remontu. Efektem końcowym remontu będzie nawierzchnia tłuczniowa drogi o wzmocnionej konstrukcji na ok 30 cm. Remont potrwa do końca tygodnia.

(RR)