Remont przepustu drogowego w Pieszkowie

W ciągu najbliższego tygodnia powinien się zakończyć remont przepustu na drodze nr 103045D w miejscowości Pieszków. Wraz z oddaną na przełomie czerwca i lipca nową drogą Pieszków-Niemstów, będzie stanowić bardzo dobry dojazd i skrót do drogi krajowej Lubin-Wrocław.

Prace na przepuście obejmują  zabezpieczenie terenu robót umożliwiającego dojazd do pobliskich posesji, demontaż istniejącego oraz wykonanie nowego przepustu, odtworzenie nawierzchni jezdni oraz ustawienie barier zabezpieczających. Wartość inwestycji to ponad 71 tysięcy złotych, planowany termin zakończenia to 24 lipca.

Przypomnijmy, że kilka tygodni wcześniej zakończyło się układanie nawierzchni bitumicznych na drodze gminnej nr 103045D pomiędzy miejscowościami Niemstów i Pieszków. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie drogi tłuczniowej o długości ok. 1,70 km i szerokości 3,50 m. Droga kosztowała  980 391,64 zł.  Gmina Lubin uzyskała dofinansowanie na to zadanie kwocie 315 000,00 zł, w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w ramach programu na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.

(SR)