Remont nawierzchni w Czerńcu

Na przełomie września i października został wykonany remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1231D w kierunku Czerńca. Zakres remontu obejmował wykonanie nowych warstw bitumicznych na odcinku 850 metrów od skrzyżowania z droga krajową nr 36, wykonanie nowych poboczy oraz zabiegi pielęgnacyjne roślinności przydrożnej.

Inwestycja kosztowała 668 516,33 zł, z czego Gmina Lubin sfinansowała 434  535,61 zł (65%), natomiast Starostwo Lubińskie pozostałą część tj. 233 980,72 zł (35%). To pierwszy etap inwestycji.

Procedurę przetargową i nadzór przeprowadzili urzędnicy Gminy Lubin. Drugi etap  inwestycji planowany jest w przyszłym roku. Będzie obejmować odcinek o długości ok. 550m (do tablicy miejscowości Czerniec), warunkiem jest jednak dofinansowanie prac przez Starostwo Lubińskie. Droga do  Czerńca jest drogą publiczną kategorii powiatowej  i zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o drogach publicznych, za jej utrzymanie odpowiedzialny jest zarząd Powiatu Lubińskiego.

Przypomnijmy,  że od wielu lat Powiat Lubiński nie dokonywał kompleksowych remontów swoich dróg,  a jednocześnie wójt Gminy Lubin był częstym adresatem skarg mieszkańców na ich stan techniczny,  dlatego zdecydowano, że nasz samorząd finansuje w większości te remonty, a w tym przypadku wyręczył powiat i wykonał pierwszy etap remontu drogi.

(RR)